Focusgroep Goede doelen

Iets doen voor een ander vinden wij onze kernverantwoordelijkheid. Daarom ondersteunen wij elk kwartaal meerdere goede doelen. Zo hebben wij voor Zorgboerderij de Mikkelhorst een Engelse dubbeldekker gekocht die wordt ingezet als leer- werkomgeving. Naast financiële ondersteuning, ondersteunen we organisaties ook regelmatig door het delen van onze kennis.

We vinden het ook belangrijk dat de collega’s zelf een steentje bij dragen. Dit stimuleren we bijvoorbeeld door het organiseren van de jaarlijkse New Nexus vrijwilligersdag.

Wij dragen graag ons steentje bij

Daarnaast zetten diverse medewerkers zich vanuit persoonlijke titel in voor goede doelen en initiatieven. Dit vinden we erg belangrijk en wordt door ons gestimuleerd. Een voorbeeld hiervan is Jan Schut, als bestuurslid van de Haren-Tynaarlose Uitdaging. De Haren-Tynaarlose Uitdaging zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven.

Een impressie

Ontdek ook onze andere focusgroepen