Focusgroep goede doelen

Iets doen voor een ander vinden wij onze kernverantwoordelijkheid. Daarom ondersteunen wij jaarlijks meerdere goede doelen.

Zo verdelen we tijdens het New Nexus Eindejaarsfeest een substantieel bedrag aan een aantal goede doelen die door de collega’s zelf zijn aangedragen.

Naast financiële ondersteuning vinden we het ook belangrijk dat collega’s een steentje bijdragen door het inzetten van kennis of menskracht. Dit stimuleren we bijvoorbeeld door het delen van kennis in een training aan externen of extra handjes tijdens de jaarlijkse New Nexus vrijwilligersdag.

Wij dragen graag ons steentje bij

Een impressie

Een ander mooi initiatief is onze foodtruck Buster. Deze gerestaureerde Engelse dubbeldekker wordt nu ingezet als leer- werkomgeving voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en is de boeken voor festivals en (zakelijke)evenementen.

Nieuws van deze focusgroep

Ontdek ook onze andere focusgroepen

Via het ik-wij-zij principe verdelen we jaarlijks samen een deel van de winst over initiatieven die bijdragen aan de eigen ontwikkeling, aan de onderlinge saamhorigheid en aan maatschappelijke thema’s. Dat gebeurt vanuit verschillende door medewerkers zelf opgerichte focusgroepen.