Delen in het bedrijf

Wij hanteren het Rijnlandse ondernemingsmodel waarbij morgen belangrijker is dan de winst van vandaag.

Vergelijkbaar met een familiebedrijf willen wij het bedrijf uiteindelijk overdragen aan de mensen die bij New Nexus werken. Hierbij is continuïteit van onze cultuur en identiteit gewaarborgd.

Iedereen stuurt mee

Eigen verantwoordelijkheid is de basis. Daarbij werken wij vanuit de gedachte dat controle leidt tot gedrag wat controle nodig heeft.

 

 

Werknemersparticipatie vinden wij erg belangrijk. Zo wordt via een democratisch proces de helft van de winst gezamenlijk verdeeld. Daarnaast hebben we jaarlijks een Open Space bijeenkomst waarin medewerkers meebeslissen over de koers van het bedrijf. Maar ook over de dagelijkse gang van zaken brainstormen we gezamenlijk tijdens het Groot Werkoverleg. Medewerkers bepalen ook kennisinhoudelijk de richting van het bedrijf door middel van onze expertisegroepen.

Lees meer over wie wij zijn