Terug naar Kenia voor implementatie AdherenceApp

Vandaag vertrekt een groep collega’s voor de tweede keer naar Kisumu in Kenia. Samen met het lokale ICT bedrijf LakeHub, de NGO HelpHeal Trust en twee ziekenhuizen werken ze sinds januari 2019 aan het ontwikkelen van een medische app. Het doel van de app is om therapietrouw bij patiënten met HIV/Aids te verbeteren. Rob, Lisa, Jeroen, Luciano en Bouwe zullen ons de komende tien dagen via een vlog op de hoogte houden van hun belevenissen.

 

 

Controle op afstand

Het tijdig en regelmatig innemen van medicijnen is bij het bestrijden van HIV/Aids cruciaal. Omdat de patiënten vaak ver van het ziekenhuis wonen en beperkte financiële middelen hebben, kunnen ze niet regelmatig op controle komen. Andersom kunnen de Community Health Volunteers (CHV), een soort wijkverpleegkundigen, de patiënten ook niet eenvoudig bezoeken. Via een app die de patiënten en verpleegkundigen op hun telefoon installeren, worden gegevens uitgewisseld. Zo kunnen ze bijhouden of de medicatie tijdig is ingenomen en afspraken maken over controles en ziekenhuisbezoeken.

 

Evaluatie en implementatie

De AdherenceApp is onlangs bij 20 patiënten in gebruik genomen. Tijdens dit tweede bezoek gaan onze collega’s, samen met de rest van het projectteam, evalueren hoe de app bevalt en zullen ze verdere verbeteringen ter plekke doorvoeren. Ook zal het team een plan maken voor de verdere implementatie. Dit gaat bijvoorbeeld over de uitrol van de app over meer gebruikers, het inrichten van het technisch en functioneel beheer en het beleggen van eigenaarschap over de app bij de lokale organisaties.

 

Welke rol hebben wij daar?

Het kernteam van het project bestaat uit 10 leden namens LakeHub, de beide ziekenhuizen en New Nexus. Vanuit New Nexus zijn dat deze keer

  • Rob Willems, projectleider
  • Luciano Pappalettera, software developer
  • Jeroen Smit, technische implementatie
  • Lisa Kremer, workshop facilitator

 

Naast dit project vervullen sommige collega’s ook nog een andere rol. Zo gaat software engineer Bouwe Westerdijk mee, omdat hij als consultant betrokken is bij de LakeHub Academy, een instituut voor IT opleidingen en hub voor startups. Hij geeft hier onder meer trainingen over het ontwikkelframework React. Lisa maakt ondertussen een videoreportage over het project om geïnteresseerden te informeren over de aanpak en de omgeving waarin het zich afspeelt. Als lid van de adviesraad van Lake Hub denkt Rob mee over de verdere ontwikkeling van dit bedrijf, dat zichzelf omschrijft als ‘community for social innovators and entrepreneurs providing innovative and sustainable solutions for social change’. Op 24 januari keren ze weer terug naar Nederland.

 

Tijdens het eerste bezoek in januari 2019 gingen 6 collega’s naar Kenia. Samen met de betrokken partijen hebben ze toen een  analyse gemaakt van het probleem, mogelijke oplossingen bedacht, ontwerpen gemaakt en een tijdsplanning opgesteld. In de tussenliggende periode is op afstand samengewerkt om de AdherenceApp te bouwen.

 

Focusgroep ICT in Afrika

Binnen New Nexus is eind 2017, op initiatief van Rob Willems, de focusgroep ICT in Afrika opgericht. De focusgroep bestaat in totaal uit elf collega’s en heeft als doel om met behulp van ICT een actueel en relevant probleem in Afrika op te lossen. Hiervoor bundelen we de krachten van de verschillende bedrijven uit onze vloot op het gebied van onder andere informatiemanagement, procesbegeleiding, appreciative inquiry, app development, interaction en visual design.

 

Ben je benieuwd naar onze ervaringen in Kenia? Abonneer je dan op deze YouTube Playlist of volg ons via social media!