Focusgroep ICT in Afrika

Door bestaande banden tussen een van onze medewerkers en de NGO HelpHeal Trust in Kenia, is binnen New Nexus de focusgroep ICT in Afrika ontstaan. Deze groep collega’s zet zich nu in om met ICT een bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken in Afrika.

Met dezelfde kennis en expertise die we inzetten bij onze klanten in Nederland, ontwikkelen we samen met de betrokken organisaties en uiteindelijke gebruikers een oplossing die past binnen de eigen omgeving en mogelijkheden. We ondersteunen bij het hele proces van appreciative inquiry, design thinking, visual change making tot interaction design, software development, informatievoorziening en projectmanagement.

Een impressie

App voor effectiever medicijngebruik

Uit een onderzoek van HelpHeal Trust en het Nairobi Design Institute kwam bijvoorbeeld de vraag naar een systeem dat bijdraagt aan effectiever medicijngebruik door hiv-patiënten in de omgeving van Kisumu, Kenia. Samen met de lokale ICT-organisatie LakeHub ontwikkelen we een app waarbij Community Health Workers onder meer medicatievoorschriften en herinneringen via sms met hun cliënten kunnen delen.

Wanneer het systeem klaar is om in gebruik te nemen gaan we weer naar Kenia om te helpen bij de implementatie

Groepsfoto New Nexus en Lakehub in Kenia

Visualisatie nog belangrijker

Gedurende een week nam het team ter plekke interviews af onder artsen, Community Health Workers en cliënten thuis en in het ziekenhuis. We begeleidden verschillende ontwerpsessies om de weg van probleem naar oplossing in beeld te brengen en deze ontwerpen weer te toetsen bij de mensen die ermee zullen werken. Gezien de taalbarrière en cultuurverschillen is het visueel maken van alle wensen en ideeën des te belangrijker om elkaar goed te begrijpen. Eenmaal weer thuis bieden we online ondersteuning bij de verdere uitwerking en vervolgens bouw van de oplossing door LakeHub. Wanneer het systeem klaar is om in gebruik te nemen gaan we weer naar Kenia om te helpen bij de implementatie.

Nieuws van deze focusgroep

Justdiggit en New Nexus ontwikkelen educatief platform voor landherstel in Afrika

Hoe kunnen we met behulp van digitale technologie het leven van boeren in Afrika verbeteren en tegelijkertijd de aarde afkoelen? Met deze belangrijke vraag klopte de non-profitorganisatie Justdiggit aan bij New Nexus. Samen hebben we een antwoord gevonden: de ontwikkeling van een mobiele app waarmee boeren kunnen leren hoe ze zélf hun uitgedroogde landbouwgrond kunnen vergroenen, waardoor hun land weer vruchtbaar wordt en de natuur herstelt.

New Nexus Portal ontwikkeld met partner LakeHub uit Kenia

LakeHub wilde hun medewerkers graag meer ervaring laten opdoen met opdrachtnemerschap en wij zochten een partner om de Portal in Sharepoint te bouwen. Bovendien past het project ook heel goed bij de doelstellingen van de Fair Trade Software Foundation waar New Nexus lid van is, namelijk: softwareontwikkeling door partijen in o.a. Afrika voor een eerlijke prijs. Win-win-win dus!

Update van onze focusgroep ICT in Afrika

Ook tijdens de coronapandemie konden we op afstand van betekenis zijn voor onze partners in Kenia. Met een viskwekerij en online onderwijs bijvoorbeeld. De pilot voor de Adherence App is inmiddels uitgebreid naar 45 patienten en community health workers.

Terug naar Kenia voor implementatie AdherenceApp

Rob, Lisa, Jeroen, Luciano en Bouwe vertrokken vandaag opnieuw naar Kisumu, Kenia. Samen met het lokale ICT bedrijf LakeHub, de NGO HelpHeal Trust en twee ziekenhuizen werken ze sinds januari 2019 aan het ontwikkelen van een medische app. De AdherenceApp moet helpen om therapietrouw bij patiënten met HIV/Aids verbeteren.

New Nexus naar Kenia om bijdrage te leveren aan het oplossen van een medisch vraagstuk

Na maanden voorbereiding, vertrekt op 25 januari een groep van zes collega’s naar Kenia om bij te dragen aan het oplossen van een medisch vraagstuk met hoge prioriteit: effectief medicijngebruik door hiv/aidspatiënten.

Ontdek ook onze andere focusgroepen

Via het ik-wij-zij principe verdelen we jaarlijks samen een deel van de winst over initiatieven die bijdragen aan de eigen ontwikkeling, aan de onderlinge saamhorigheid en aan maatschappelijke thema’s. Dat gebeurt vanuit verschillende door medewerkers zelf opgerichte focusgroepen.