Focusgroep ICT in Afrika

Door bestaande banden tussen een van onze medewerkers en de NGO HelpHeal Trust in Kenia, is binnen New Nexus de focusgroep ICT in Afrika ontstaan. Deze groep collega’s zet zich nu in om met ICT een bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken in Afrika.

Met dezelfde kennis en expertise die we inzetten bij onze klanten in Nederland, ontwikkelen we samen met de betrokken organisaties en uiteindelijke gebruikers een oplossing die past binnen de eigen omgeving en mogelijkheden. We ondersteunen bij het hele proces van appreciative inquiry, design thinking, visual change making tot interaction design, software development, informatievoorziening en projectmanagement.

Wanneer het systeem klaar is om in gebruik te nemen gaan we weer naar Kenia om te helpen bij de implementatie

App voor effectiever medicijngebruik

Uit een onderzoek van HelpHeal Trust en het Nairobi Design Institute kwam bijvoorbeeld de vraag naar een systeem dat bijdraagt aan effectiever medicijngebruik door hiv-patiënten in de omgeving van Kisumu, Kenia. Samen met de lokale ICT-organisatie LakeHub ontwikkelen we een app waarbij Community Health Workers onder meer medicatievoorschriften en herinneringen via sms met hun cliënten kunnen delen.

Een impressie

Visualisatie nog belangrijker

Gedurende een week nam het team ter plekke interviews af onder artsen, Community Health Workers en cliënten thuis en in het ziekenhuis. We begeleidden verschillende ontwerpsessies om de weg van probleem naar oplossing in beeld te brengen en deze ontwerpen weer te toetsen bij de mensen die ermee zullen werken. Gezien de taalbarrière en cultuurverschillen is het visueel maken van alle wensen en ideeën des te belangrijker om elkaar goed te begrijpen. Eenmaal weer thuis bieden we online ondersteuning bij de verdere uitwerking en vervolgens bouw van de oplossing door LakeHub. Wanneer het systeem klaar is om in gebruik te nemen gaan we weer naar Kenia om te helpen bij de implementatie.

Nieuws van deze focusgroep

Ontdek ook onze andere focusgroepen

Via het ik-wij-zij principe verdelen we jaarlijks samen een deel van de winst over initiatieven die bijdragen aan de eigen ontwikkeling, aan de onderlinge saamhorigheid en aan maatschappelijke thema’s. Dat gebeurt vanuit verschillende door medewerkers zelf opgerichte focusgroepen.