Pro bono data-oplossingen

Vanuit New Nexus For Good losten we voor FC Groningen in de Maatschappij, Stichting Babyspullen en Groningen Verwelkomt pro bono een datavraagstuk op. Daarmee hebben deze non-profit organisaties nu beter inzicht in het effect van hun activiteiten en kunnen ze aan de maatschappij en geldverstrekkers hun toegevoegde waarde laten zien.

Maatschappelijk, sociaal of duurzaam doel

Begin dit jaar riepen we organisaties met een maatschappelijk, sociaal of duurzaam doel op om hun datavraagstuk bij ons in te dienen. Deze organisaties beschikken namelijk meestal niet over de benodigde financiële middelen of expertise om dat zelf of te laten te doen. Maar ze zijn voor hun voortbestaan wel afhankelijk van bijvoorbeeld subsidies die worden gebaseerd op hun prestaties. Daarom wilden we hen graag helpen om door slim gebruik van data toch meer impact te kunnen maken.

Negen organisaties stuurden ons hun uiteenlopende verzoeken, van de ontwikkeling van een kunstproject om mensen minder met hun telefoon bezig te laten zijn tot het implementeren van een loyaliteitspas voor een weggeefwinkel. Met de drie projecten waarvoor we het meest konden betekenen, zijn we uiteindelijk aan de slag gegaan.

Brenda demonstreert nieuwe rapportage FC Groningen in de Maatschappij

FC Groningen in de Maatschappij: actueel beeld impact in de regio

FC Groningen in de Maatschappij heeft als missie om bewegingsarmoede tegen te gaan. Om dit te realiseren bieden ze in de regio een ‘Meer en Beter Bewegen-programma’ aan voor jong en oud. Tot nu toe hield de stichting in het programma Upshot bij wat er waar werd georganiseerd en hoeveel deelnemers er waren. Om te rapporteren over hun resultaten exporteerden ze de data in Excel en maakten daar vervolgens een presentatie over. Dat kon slimmer.

Allereerst hebben we het proces geautomatiseerd, waardoor de data uit Upshot direct in een rapportage terecht komt en de informatie daarin altijd up to date is. De rapportage hebben we gebouwd in Power BI en bevat alleen de voor hen relevante informatie. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen de 5 pijlers waar alle programma’s onder vallen en is voor elk programma te zien hoeveel scholen en hoeveel deelnemers FC Groningen in de Maatschappij al bereikt heeft. We hebben de data daarnaast verrijkt met locatiegegevens zodat ze ook nog kunnen inzoomen op de resultaten per gemeente, plaats en zelfs buurt. En omdat een voetbalclub denkt in seizoenen in plaats van jaren, hebben we dat ook voor hen aangepast.

Zo heeft FC Groningen in de Maatschappij continu een actueel beeld van hun impact in de hele regio. Het systeem is bovendien zo ingericht dat ze het rapport zelf kunnen uitbreiden met bijvoorbeeld het aantal terugkerende deelnemers of hun Social Return on Investment.

Mart van Stichting Babyspullen pakt in het magazijn een babypakket in

Stichting Babyspullen: toenemende vraag op interactieve kaart

Door gebruikte en nieuwe babyspullen in te zamelen en daar babystartpakketten van te maken, wil Stichting Babyspullen de effecten van armoede op baby’s en jonge kinderen verminderen. De pakketten delen ze gratis uit aan (aanstaande) ouders in heel Nederland die het financieel moeilijk hebben en bekend zijn bij hulpverlenende instanties. Doordat de vraag naar babypakketten toeneemt, worden ook de kosten van de organisatie hoger.

De stichting wil daarom graag op basis van feiten het gesprek aan kunnen gaan met gemeenten om zo meer financiering te kunnen regelen. Daarnaast wilden ze graag gebruik maken van geografische data om de locatie van een tweede distributiecentrum te kunnen bepalen. Op een interactieve kaart van Nederland hebben wij deze organisatie per gemeente inzicht gegeven in de belangrijkste kengetallen. De data komt uit het programma Salesforce en de rapportage is gebouwd in Power BI.

Mary Kearney van Stichting Babyspullen: “Heel waardevol hoe New Nexus externe en interne data heeft weten te combineren tot een zeer informatieve en goed bruikbare tool. Daarbij wordt heel overzichtelijk gemeentespecifieke informatie over kinderarmoede en de geschonken babystartpakketten weergegeven.”

Power BI rapport voor stichting Babyspullen

Groningen Verwelkomt: digitale vrijwilligersadministratie

Groningen Verwelkomt zorgt voor verbinding tussen vluchtelingen en Groningers door hen met elkaar in contact te brengen. Dat doen ze onder andere door het organiseren van verschillende events, zoals een kledingbeurs of een taalklas. Deze stichting draait op vrijwilligers, maar de administratie daarvan raakte kwijt door het faillissement van een ondersteunende organisatie. Alle informatie werd sindsdien op papier bijgehouden wat zorgde voor een incompleet en onoverzichtelijk beeld.

Voor hen bouwden we een toegankelijk nieuw systeem waarin ze alle benodigde informatie konden invullen. Hiermee hebben ze nu weer een overzichtelijke, digitale vrijwilligersadministratie met alle relevante informatie om hun activiteiten te kunnen plannen. Bovendien hebben we dit systeem gekoppeld aan een rapportage waarin direct duidelijk te zien is welke vrijwilligers beschikbaar zijn en welke activiteiten ze al hebben gedaan.

Initiatiefnemers Annemijn en Brenda

Initiatief van collega’s

New Nexus For Good is een initiatief van collega’s en BI consultants Annemijn van der Vaart en Brenda Loznik. Om deze projecten pro bono te kunnen realiseren, hebben zij met 4 andere dataspecialisten binnen New Nexus hier zowel vrije tijd als reguliere werktijd aan besteed.

Annemijn: “Als New Nexus besteden we al jaarlijks een deel van onze winst en ook onze tijd aan bijvoorbeeld goede doelen en vrijwilligerswerk, maar nu wilden we ook onze expertise inzetten om andere organisaties te helpen. Niet iedereen is zo dol op data als wij, terwijl veel vraagstukken wel met data zijn op te lossen. Zo kwamen we op dit idee en die ruimte hebben we binnen New Nexus ook gekregen. Het was mooi om te zien dat er meerdere aanvragen kwamen en jammer dat we er ook een paar hebben moeten teleurstellen. Dat de collega’s er ook veel vrije tijd in hebben gestoken, laat denk ik wel zien dat we dit erg leuk vonden om te doen.”

Jouw impact ook inzichtelijk maken?

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van data voor jouw eigen organisatie? Laat ons weten wat je vraag is in een berichtje naar Marijn Boelens.