New Nexus vrijwilligersdag

15 april was het zover: de jaarlijkse New Nexus vrijwilligersdag vond plaats en het was weer een groot succes! Op zaterdagochtend verzamelden we ons bij Zorgboerderij de Mikkelhorst in Haren. Daar werden we door manager Gerboud verwelkomd met een aantal mooie klussen.

Klussen bij de Mikkelhorst

Met acht collega’s hebben we ons ingezet om de plantenborders weer onkruidvrij te maken en een grote berg zand van 6 kub te verplaatsen naar een andere plek op de kinderboerderij. Dit deden we onder het kritisch toeziend oog van de geiten.

Nadat we hadden genoten van een heerlijke lunch, verzorgd door de Mikkelhorst, pakten we ’s middags de klussen weer op. We begonnen met het in de olie zetten van de picknickbanken en gingen daarna verder met het beitsen van het kippenhok en de stal van de ezels

Vele handen maken licht werk

Mooi om te zien hoe iedereen zich vol enthousiasme en energie inzette voor de zorgboerderij en hoe we met elkaar zo veel hebben kunnen doen op één dag. Bij New Nexus vinden we het belangrijk om onze maatschappelijke betrokkenheid te tonen en iets terug te doen voor de samenleving. Dit soort initiatieven worden dan ook door de collega’s zelf georganiseerd.

Een steentje bijdragen

De New Nexus vrijwilligersdag is een innitiatief vanuit onze Focusgroep goede doelen.