Delen van kennis

Kennis, ervaring en wijsheid hebben we allemaal nodig om ons vak goed uit te oefenen. De kennis en ervaring die we opdoen delen we graag. Zowel met collega’s als geïnteresseerden buiten New Nexus.

Externe kennisdeling

New Nexus Academy – Trainingen en workshops

Onze trainingen en workshops worden (fysiek en online) gegeven door onze eigen collega’s over actuele thema’s. Ze delen niet alleen hun kennis en praktijkervaring, maar dragen ook hun enthousiasme over. Door de interactie met en tussen deelnemers ontstaan er steeds weer nieuwe inzichten die je niet uit de theorie haalt, maar alleen ontdekt door samen te doen.

In de zomer organiseren we de New Nexus Summer Bootcamp, een tweedaags online event voor iedereen die met IT (samen)werkt. Deelnemers hebben hierbij de keuze uit verschillende live webinars en workshops over software- en app-ontwikkeling, business intelligence en effectieve samenwerking.

Onze trainingen en workshops

Delen door samenwerken

We zetten onze kennis, middelen en menskracht ook graag in om initiatieven van anderen te ondersteunen. Zo leren we kinderen programmeren, hebben we colleges georganiseerd voor vluchtelingen en doen we mee aan de jaarlijkse Girlsday. Daarnaast zijn we lid van Samenwerking Noord, de IT Netwerkorganisatie van Noord-Nederland waarbij kennisdeling voorop staat, en zijn we partner van ITurnIT, een initiatief om kinderen en jongeren al vroeg kennis te laten maken met IT. We participeren ook in verschillende maatschappelijke initiatieven, zoals bijvoorbeeld Kennislab BIOR Noord dat buiten bewegen stimuleert.

Niemand weet alles, samen weten we meer

Interne kennisdeling

Naast externe kennisdeling vinden we natuurlijk ook de ontwikkeling van onze eigen specialisten erg belangrijk. Elk jaar wordt er een vrij te besteden opleidingsbudget beschikbaar gesteld. Regelmatig gaan collega’s naar interessante congressen. Veel belangrijke congressen binnen ons vakgebied vinden plaats in Amerika, maar dit weerhoudt ons niet om deze congressen bij te wonen. Daarnaast organiseren we regelmatig de zogenaamde pizzasessies. Tijdens deze pizzasessies worden sprekers uitgenodigd om hun visie op actuele ontwikkelingen te geven.

Ook de expertisegroepen zijn een mooi voorbeeld van interne kennisdeling. Eén of meerdere medewerkers die enthousiast zijn over een bepaald onderwerp, gaan aan de slag om kennis over dit onderwerp op te doen en ervaringen te delen. De bevindingen van de expertisegroep kunnen voor externe partijen interessant zijn, maar ook voor collega’s die niet direct participeren in deze groep.

Lees meer over wie wij zijn