Delen van kennis

Kennis, ervaring en wijsheid hebben we nodig om ons vak goed uit te voeren. De door ons opgedane kennis en ervaring delen we graag met onze omgeving. Kennis delen doen we zowel extern als intern.

Externe kennisdeling

Door middel van onze kennis, middelen en menskracht ondersteunen we meerdere initiatieven. Zo leren we kinderen programmeren, hebben we colleges georganiseerd voor vluchtelingen en doen we mee aan Girlsday. Daarnaast zijn we lid van Samenwerking Noord, de IT Netwerkorganisatie van Noord-Nederland waarbij kennisdeling voorop staat, en zijn we partner van ITurnIT, een initiatief om kinderen en jongeren al vroeg kennis te laten maken met IT. We participeren ook in verschillende maatschappelijke initiatieven, zoals bijvoorbeeld Cycling Lab.

Niemand weet alles, samen weten we meer

Interne kennisdeling

Naast externe kennisdeling vinden we natuurlijk ook de ontwikkeling van onze eigen specialisten erg belangrijk. Elk jaar wordt er een vrij te besteden opleidingsbudget beschikbaar gesteld. Regelmatig gaan collega’s naar interessante congressen. Veel belangrijke congressen binnen ons vakgebied vinden plaats in Amerika, maar dit weerhoudt ons niet om deze congressen bij te wonen. Daarnaast organiseren we regelmatig de zogenaamde pizzasessies. Tijdens deze pizzasessies worden sprekers uitgenodigd om hun visie op actuele ontwikkelingen te geven.

Ook de expertisegroepen zijn een mooi voorbeeld van interne kennisdeling. Eén of meerdere medewerkers die enthousiast zijn over een bepaald onderwerp, gaan aan de slag om kennis over dit onderwerp op te doen en ervaringen te delen. De bevindingen van de expertisegroep kunnen voor externe partijen interessant zijn, maar ook voor collega’s die niet direct participeren in deze groep.

Lees meer over wie wij zijn