Handen uit de mouwen

In juni werd de jaarlijkse New Nexus vrijwilligersdag georganiseerd. Dit keer gingen onze collega’s voor Stichting Present Groningen aan de slag om een tuin van een bewoonster uit Beijum weer toegankelijk te maken. Door verschillende persoonlijke omstandigheden was er al een lange tijd niks meer aan deze tuin gedaan. Een mooie uitdaging voor onze vrijwilligers.

Het was een flinke  klus want de tuin was behoorlijk dichtgegroeid. Gewapend met snoeischaren en zagen baanden ze zich een weg door de bramen en berenklauw.  Na heel wat uurtjes snoeien en na een flinke struggle met een diepgewortelde boomstronk kon uiteindelijk ook de laatste aanhanger richting de stort.

Tuin weer begaanbaar

Er is een mooi begin gemaakt om deze tuin weer begaanbaarder te maken en de bewoonster was ook erg blij met onze hulp. Vanuit stichtin Present zal dit tuinproject verder worden opgepakt.

Een steentje bijdragen

De New Nexus vrijwilligersdag is een innitiatief vanuit onze Focusgroep goede doelen.