Medewerkers kiezen zes goede doelen voor eindejaarsactie

Ieder jaar geven we als New Nexus rond de Kerstperiode een deel van onze winst weg aan een aantal goede doelen. Die goede doelen worden door de collega’s zelf aangedragen en gekozen tijdens de ‘eindejaarsgoededoelenactie’.

 

Net als in 2020 kon de stemronde helaas niet plaats vinden tijdens ons eindejaarsfeest. Gelukkig was de animo er niet minder om en hebben heel wat collega’s digitaal hun stem uitgebracht.

De gekozen goede doelen zijn:

  • Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis
  • Stichting Jarige Job
  • Dierenopvangcentrum Groningen
  • Stichting SCN
  • Huntu Ku Nos
  • Nelli Cooman Games

Collega’s als ambassadeurs

De collega’s die het goede doel hebben aangedragen beschrijven voor de verkiezing wat hun persoonlijke band met het doel is en waarom zij het een warm hart toedragen. Tijdens de stemronde konden de collega’s 100 ‘punten’ over de 6 goede doelen verdelen. Met die formule heeft de Focusgroep Goede Doelen een bedrag van 10.000 euro naar rato aan de goede doelen toegekend.

 

De collega’s hebben de goede doelen zelf geïnformeerd over de uitslag en kregen heel fijne reacties terug. Bij de goede doelen in de stad Groningen werd de symbolische cheque persoonlijk overhandigd door de collega die het goede doel had aangedragen. De cheques werden rondgebracht in onze gerestaureerde Engelse dubbeldekker ‘Buster’. Ook deze bus is een voortvloeisel uit de focusgroepen en wordt nu ingezet als foodtruck en leerwerkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Vrienden Beatrix Kinderziekenhuid

Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis

Collega Mark Winters draagt het UMCG Protonencentrum een warm hart toe. Jaarlijks worden hier zo’n 100 kinderen in een periode van 5-7 weken dagelijks bestraald met protonen. Hiervoor krijgen ze een masker aangemeten. Om kinderen positief te stimuleren kunnen ze meedoen aan een beloningssysteem en krijgen ze een versierd masker aangemeten. Met deze donatie kunnen ze hiervoor nieuwe materialen aanschaffen .

logo stichting jarige job

Stichting Jarige Job

Anne-Roos Kroezen koos voor Stichting Jarige Job. In Nederland zijn er ieder jaar weer kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school!

Dierenopvangcentrum Groningen

Dierenopvangcentrum Groningen

Mark Winters bracht ook Dierenopvangcentrum Groningen als goed doel aan. Dit opvangcentrum moet het al 7 jaar op rij het zien te redden zonder subsidie. Zonder geld voor voer, medicijnen, dierenartskosten en schoonmaakmiddelen kunnen zij hun werk niet blijven doen. Ze waren dan ook enorm dankbaar met de cheque die ze in ontvangst mochten nemen.

Bizar mooi. Hiermee kunnen we de  creativiteit van jongeren de ruimte geven.

stichting scn

Stichting SCN

Collega Diana Mazer bracht Stichting SCN onder de aandacht. Stichting SCN is een creatief en technisch jeugdcentrum gevestigd in Vinkhuizen. Hier bieden zij verschillende activiteiten aan voor jongeren met diverse achtergronden. Een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn. Deze stichting draait volledig op donaties. Hun reactie: ‘Bizar mooi dat jullie aan ons denken! Hiermee kunnen we nieuwe spulletjes aanschaffen om de creativiteit van jongeren de ruimte te geven.’

stichting Huntu-ku-nos

Huntu Ku Nos

Jeroen Smit gaf als goede doel de stichting van zijn zus en zwager op. Petra en Raul Kock wonen sinds september op Aruba. Daar zetten ze zich in voor slachtoffers van mensenhandel en met name voor vrouwen die in de prostitutie werken. Omdat hier natuurlijk geld voor nodig is hebben zij stichting Huntu Ku Nos wat betekent: “samen met ons.”

Nelli Cooman Games

Nelli Cooman Games

Sporten is een deel van ons DNA bij New Nexus, maar sporten is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom draagt collega Kelvin Brans de Nelli Cooman Games een warm hart toe. Zij zorgen ervoor dat mensen met een beperking worden gestimuleerd om te gaan sporten.Jaarlijks organiseert de stichting een atletiekevenement in Stadskanaal. Om deze dag opnieuw te kunnen organiseren zijn ze afhankelijk van donaties.

Delen van de winst

De medewerkers van New Nexus mogen elk jaar de helft van de winst verdelen over initiatieven die bijdragen aan de eigen ontwikkeling, aan de saamhorigheid tussen collega’s en aan maatschappelijke thema’s. Dit gebeurt onder andere vanuit door de medewerkers opgerichte focusgroepen rondom thema’s als innovatie, duurzaamheid, goede doelen, socials en sport. De ‘eindejaarsgoededoelenactie’ is een initiatief van onze focusgroep Goede Doelen.