EEN MEETBARE STRATEGIE

Een datagedreven organisatie heeft meetbare doelen. Doelen die zijn uitgewerkt in tastbare resultaten en die in de uitvoering worden begrepen en herkend. Dit vraagt om doorvertaling van de strategie naar operatie. Onze management consultants kunnen deze voorwaardelijke vertaalslag voor organisaties faciliteren.

Doelen doorvertalen naar praktijk

Samenhang brengen, zodat activiteiten bijdragen aan strategische doelen. Focus houden, zodat doelen gehaald worden met beperkte middelen. Allebei voorwaardelijke taken van de strategische top binnen elke organisatie. Ze vormen een cyclisch proces, waarop de rest van de organisatie leunt om koers te vinden en te houden. Maar hoe weet je eigenlijk of je op koers ligt? Worden de doelen gehaald? Wordt overal voldoende aan gewerkt? Moeten plannen en externe verwachtingen worden bijgesteld?

 

Samen brengen we de doelen in kaart en kijken we in hoeverre ze zijn doorvertaald naar de dagelijkse praktijk. Zijn de doelen bijvoorbeeld concreet gemaakt voor afdelingen, teams, projecten en initiatieven? Wij brengen de samenhang tussen activiteiten letterlijk in beeld. Vervolgens geven we doelen de juiste plaats in overleggen, rapportages en projecten.

Verbinding tussen strategie en realisatie

Veel organisaties hebben hun strategie onvoldoende uitgewerkt naar onderliggende doelen en resultaten. Signalen daarvan zijn een hoge rapportage- en verantwoordingsdruk, doorlopende afstemming rondom realisatie en spraakverwarring in MT en afdelingsvergaderingen. We zien ambitieuze veranderdoelen in een ondernemingsplan, maar zegt je maandrapportage echt iets over het succes van de verandering? We zien klantgerichte programma’s, maar zegt je dashboard echt iets over je klanten?

 

Aan de hand van een passend model zoals een doelenboom, DIN (Doelen-Inspanningen-Netwerk) of OGSM (Objectives, Goals, Strategies, Measures) brengen wij de verbinding tussen strategie en realisatie in beeld. Zo wordt duidelijk of de uitvoering aansluit bij de strategie en de strategie bij de doelen. Zijn er doelen die meer aandacht moeten krijgen? Of zijn er projecten die meer kosten dan bijdragen aan de bedrijfsdoelen? Door doelen meetbaar te maken, komen we achter waardevolle informatie. Met die informatie brengen we een herkenbare strategische lijn in plannen en rapportages.

Mogelijkheden in onze aanpak

Ons doel is om de strategie zo concreet te maken dat uitvoering voor de hand ligt en je altijd zicht hebt of doelen gehaald worden. Wat daarvoor nodig is, verschilt per organisatie. Tijdens een intakegesprek bepalen we samen wat de beste invulling is voor jouw organisatie. Hierbij kun je denken aan verschillende vormen.

Workshop

Een korte workshop van één of meerdere dagdelen, waarin we met de verantwoordelijke personen de reikwijdte van de huidige strategische sturing in beeld brengen. Dat doen we aan de hand van een passend model.

Teamsessies

Een reeks teamsessies waarin we samen met de betrokkenen tot een gedragen invulling van de strategische doelen komen. Per team benoemen we concrete mijlpalen en KPI’s.

Ondersteuning

Ondersteuning in sturing en rapportage, om de resultaten in beeld en onderwerp van gesprek te houden.

Portfolio

Opzetten van een projectenportfolio of programma.

Evaluatie

Evalueren van een lopend programma.

Onze experts datagedreven werken

Wij staan voor een open, eerlijke, pragmatische samenwerking met aandacht voor jouw organisatie en jouw mensen.

Allard van de Teems

Management consultant

Koen van Toly

Projectmanager, adviseur en interim-manager

Ontdek meer over datagedreven werken

Kunnen wij jou helpen?

Ben je nieuwsgierig geworden hoe wij samenwerken beter en leuker kunnen maken? We laten het graag zien. Na ons eerste gesprek heb jij meteen een indruk van onze aanpak.

of neem contact op met Machteld Speelman

Kunnen wij jou helpen?

Ben je nieuwsgierig geworden hoe wij samenwerken beter en leuker kunnen maken? We laten het graag zien. Na ons eerste gesprek heb jij meteen een indruk van onze aanpak.

of neem contact op met
Machteld Speelman

Machteld Speelman

Kunnen wij jou helpen?

Ben je nieuwsgierig geworden hoe wij samenwerken beter en leuker kunnen maken? We laten het graag zien. Na ons eerste gesprek heb jij meteen een indruk van onze aanpak.

of neem contact op met
Machteld Speelman