data werken

DATAGEDREVEN WERKEN

Datagedreven werken is voor veel organisaties een grote wens, maar geen gemakkelijke opgave. Naast de juiste technische infrastructuur, vergt het nauwe samenwerking tussen verschillende disciplines en een gedeeld beeld van de doelen die je er als organisatie mee wilt behalen. Hoe je dit bereikt? Door de juiste stappen te zetten in de verschillende ontwikkelstadia naar datagedreven succes.

man zet stap op wenteltrap

Stapsgewijze groei

Aan de hand van een integraal volwassenheidsmodel nemen wij je mee in de stapsgewijze groei die organisaties in staat stelt data voor zich te laten werken: in dienst van de organisatiedoelen, vanuit de eigen praktijk. Voordat we aan de slag gaan, starten we daarom altijd met een gezamenlijke roadmap. Daarbij combineren wij onze expertise in techniek, veranderkunde en procesoptimalisatie met brede domeinkennis.

Integrale roadmap

Een gezamenlijke roadmap stelt je organisatie in staat doelmatige keuzes te maken: nu en straks. Daarbij is ons uitgangspunt dat de wereld er straks anders uit kan zien dan we nu verwachten. Zo kan ook de organisatie van morgen nog steeds handelen in lijn met de doelen. Of dat nu is op het gebied van technologie, leverancierskeuzes, het ontwikkelen van datageletterdheid of het organiseren van datamanagement.

 

Daarom brengen we de kennis en ervaring vanuit verschillende disciplines in je organisatie samen. Met elkaar bepalen we welke stappen nodig zijn op het gebied van techniek, data, mens en organisatie. Zo ontstaat er een integraal, reëel en gedragen beeld.

Roadmap naar datagedreven succes

Verschillende werkvormen

Hoe we vervolgens samen te werk gaan, hangt af van de specifieke uitdaging. Dit kan van kort en krachtig met een kernteam tot breed gedragen op meerdere niveaus binnen je organisatie, dat bepalen we samen. Binnen elk traject zijn verschillende werkvormen mogelijk vanuit de brede expertise van New Nexus.

Team

Individu

  • Leveren van kennis en expertise

  • Coaching van dataprofessionals

  • Analytic Storytelling

Deze organisaties doen het al

Voordelen van stapsgewijs groeien naar datagedreven succes

Groeimodel

Integraal begrip van datagedreven organisaties aan de hand van beproefd groeimodel

Prioriteren

Initiatieven geprioriteerd aan de hand van organisatiestrategie

Overzicht

Visueel overzicht in het datalandschap

Analyse

Deskundige analyse van technische en organisatorische componenten

Helder kader

Helder afwegingskader voor toekomstige ontwikkelingen

Toekomstbeeld

Gedeeld toekomstbeeld

Ga voor impact

Data is een gegeven: het is er en we hebben het keihard nodig om onze doelen te halen. Er is ontzettend veel mogelijk en dat is exact de uitdaging. Voor je het weet gaat het gesprek alleen over tools, over hoe ver andere organisaties al zijn en over ‘waar we ook iets mee moeten doen’. Maar met al die wensen wordt al snel voorbijgegaan aan de uiteindelijke doelen en de capaciteit van je organisatie. Het risico is dat er van alles wordt opgestart en geïmplementeerd, zonder dat de organisatie er echt verschil mee kan maken.

 

Wanneer techniek en organisatie zich niet in gelijke tred ontwikkelen, blijft het effect uit. Stappen in Big Data, voorspellende BI, artificial intelligence, IoT, datagovernance zijn pas zinvol wanneer mensen ze weten toe te passen om resultaat te behalen. Dit vraagt een bredere blik op je organisatie. Daarmee komt data weer terug waar het hoort: als asset binnen je organisatie, in plaats van het exclusieve domein van (externe) experts.

 

Hoe je daar komt? Wij stippelen het pad graag met je uit.

Onze experts datagedreven werken

Wij staan voor een open, eerlijke, pragmatische samenwerking met aandacht voor jouw organisatie en jouw mensen.

Allard van de Teems

Management consultant

Koen van Toly

Projectmanager, adviseur en interim-manager

Kunnen wij jou helpen?

Ben je nieuwsgierig geworden hoe wij samenwerken beter en leuker kunnen maken? We laten het graag zien. Na ons eerste gesprek heb jij meteen een indruk van onze aanpak.

of neem contact op met Machteld Speelman

Kunnen wij jou helpen?

Ben je nieuwsgierig geworden hoe wij samenwerken beter en leuker kunnen maken? We laten het graag zien. Na ons eerste gesprek heb jij meteen een indruk van onze aanpak.

of neem contact op met
Machteld Speelman

Machteld Speelman

Kunnen wij jou helpen?

Ben je nieuwsgierig geworden hoe wij samenwerken beter en leuker kunnen maken? We laten het graag zien. Na ons eerste gesprek heb jij meteen een indruk van onze aanpak.

of neem contact op met
Machteld Speelman