Diabetes te lijf
met app

In de eerste plaats is hij vader, benadrukt Jan Nico van Aalsum een paar keer tijdens het gesprek. Dat hij inmiddels zijn beroep heeft gemaakt van het ontwikkelen van een applicatie voor patiënten met diabetes, is toeval en in zekere zin bijzaak. ,,Britt veranderde twee jaar geleden van een onbezorgde, sportieve tienerdochter in een chronisch ziek kind. Voor haar ben ik hiermee aan de slag gegaan. Als anderen daar ook profijt van hebben, is dat mooi meegenomen.’’

De maandag voor kerst 2013 veranderde de wereld van het Heerenveense gezin ingrijpend. ,,Britt, 10 jaar destijds, had al een paar weken lang geregeld veel dorst, was ons opgevallen. In eerste instantie zoek je daar niets achter. Totdat een schoonzus, verpleegkundige van beroep, er een bezorgde opmerking over maakte. Nog voordat we plaats hadden genomen, zei de huisarts: ‘Ik weet het al’. In het voorbijgaan had hij de acetonlucht geroken die om Britt heen hing, voor kenners een verwijzing naar diabetes type-1. Metingen van het glucoseniveau in het bloed bevestigden dat beeld.’’

,,We moesten direct door naar het ziekenhuis. Britt werd opgenomen en moest een paar dagen blijven. Ze onderging allerlei onderzoeken en kreeg veel uitleg over leven met diabetes. Het belangrijkste was dat ze moest leren om zelf insuline te spuiten. Op tweede kerstdag mocht ze naar huis. Het voelde op dat moment alsof we al weken in de molen zaten, want er komt zoveel op je af.’’

Twee jaar later is Van Aalsum fulltime bezig met het ontwikkelen van een smartphone-applicatie die het leven van diabetespatiënten type 1 en type 2 moet veraangenamen en tegelijk de basis kan vormen voor betere behandelmethoden. ,,Diabetes is alleen met een heel streng regime aan te pakken. Voor diabetes 1 geldt bijvoorbeeld dat er zes tot acht keer per dag bloedsuikergehalte moet worden gemeten. Afhankelijk van de uitkomst wordt er insuline gespoten of moeten er extra koolhydraten worden genuttigd.’’

SCHOOL
In de weken dat het gezin Van Aalsum zich de details van een leven met diabetes eigen maakte, kwam bij Britts vader de gedachte op om een app te bouwen voor al het meet- en regelwerk. ,,Na de kerstvakantie ging Britt weer naar school. De school kon om begrijpelijke redenen niet de verantwoordelijkheid nemen voor haar gezondheid. Daarom spraken we af dat Britt ons steeds de meetresultaten stuurde met haar mobieltje, waarna wij berekenden hoeveel insuline ze moest spuiten of wat ze moest eten. Ideaal was het niet, want mijn vrouw en ik hadden ook ons werk.’’

Het begon ermee dat er een systeem moest komen om te bepalen wie van beiden moest reageren, zegt Van Aalsum. ,,Wie het eerst ingaat op een app, sluit de ander af, zodat we niet tegelijk aan de slag gaan. Al gauw zijn we verder gaan denken. Waarom niet alle relevante dagelijkse meetgegevens van de patiënt opslaan? Bijvoorbeeld om met de betrokken artsen te bespreken hoe de ziekte zich bij Britt ontwikkelt.’’

Van Aalsum benaderde een bedrijf dat apps bouwt en werd daar met enthousiasme begroet. ,,Er kwam heel wat bij kijken, want voor het verzamelen, verwerken en verspreiden van medische data gelden natuurlijk zeer strenge regels. Aan de ene kant moet je de privacy waarborgen, maar tegelijk zou de app toegankelijk moeten zijn voor verschillende mensen, zoals ouders en medisch specialisten.’’

Van Aalsums eigen werkgever in die tijd, Deloitte, haakte in op de plannen. ,,Ik dacht zelf aan een periode onbetaald verlof, maar ze boden meteen aan om me voor een tijd vrij te stellen om de plannen verder te ontwikkelen. Ze wilden graag uit sociaal oogpunt het initiatief steunen. Uiteindelijk heb ik er toch voor gekozen om een sabbatical year te nemen, waarbij Deloitte me financieel wel wat tegemoet kwam. Ik wilde dit project vooral doen als vader van Britt en niet als werknemer.’’

Omdat het plan voor de diabetes-app al gauw grotere vormen aannam, moest hij afscheid nemen van het eerste bedrijf waarmee hij in zee was gegaan. ,,We kwamen gezamenlijk tot die conclusie en zijn dus zonder problemen uit elkaar gegaan.’’

De nieuwe partner werd New Nexus Mobile in Tynaarlo, met honderd werknemers een middelgrote onderneming die veel ervaring heeft met apps voor zorginstellingen en patiëntengroepen. Een voorbeeld hiervan is de app ‘Assist Help’ voor mensen met autisme. Van Aalsum: ,,Het klikte meteen. New Nexus Mobile is een heel sociaal bedrijf en was bereid om te investeren.’’

BELEVINGSWERELD
Om zo goed mogelijk bij de belevingswereld van patiënten aan te sluiten, werd er een groep geformeerd van mensen met diabetes. ,,De bedoeling is dat precies wordt bijgehouden hoe de bloedwaardes zich ontwikkelen, hoeveel koolhydraten worden genuttigd en wat de toegevoegde hoeveelheid insuline is. Alles wordt opgeslagen en verwerkt in grafieken, analyses en trends. Het levert de patiënt en de in de app te koppelen ouder of behandelaar inzicht op in gedragingen en effecten.’’

Ook behandelaars worden er dus wijzer van. ,,Ze kunnen bijvoorbeeld op afstand volgen wat er gebeurt. Bij jonge kinderen biedt de app ouders de gelegenheid het overzicht te houden. Veel ongerustheid wordt ermee weggenomen. ,,We denken aan het inbouwen van waarschuwingsmechanismen. Dat je bijvoorbeeld een sms of mail krijgt als er risico’s ontstaan of wanneer er een trend met betrekking tot de ingevoerde gegevens wordt doorbroken. Ook zien we mogelijkheden om de app te verbinden aan medische apparatuur, zoals de insulinepomp.’’

Op wat langere termijn kunnen de verzamelde data de basis vormen voor een voorspellende benadering van de kwaal. Van Aalsum werkt samen met artsen en legt ook zoveel mogelijk contacten met patiëntenorganisaties en zorginstellingen die veel met diabetes te maken hebben. ,,Een product als deze app kan alleen een succes worden wanneer de mensen die dagelijks met de ziekte te maken hebben meedenken.’’

Ook wordt er contact gezocht met supermarktketens of bijvoorbeeld Unilever. De app wordt namelijk uitgerust met een koolhydratenteller. Mobile Health 24/7 doopte Van Aalsum zijn bedrijf. ,,We zitten nu in de proeffase van de app. In maart verwachten we met de eerste versie naar buiten te kunnen treden.’’ Het Heerenveense bedrijf Webwijs bouwde belangeloos een website.

Meer informatie: www.mhealth247.com

Bron: Dagblad van het Noorden – 16 januari 2016 (pag. 12)