Winnende deelname aan AI-challenge RDW

Op het AI Champions-event van de RDW zijn de teams waarin onze collega’s vertegenwoordigd waren, beloond met zowel de eerste als de tweede prijs. Om kennis te maken en ervaring op te doen met Artificial Intelligence had de RDW een challenge georganiseerd, waarbij 5 teams 5 cases moesten oplossen met behulp van AI. De teams bestonden uit een mix van medewerkers van de RDW, AI- en data-experts van hun leveranciers en RuG-studenten van de master AI.

Beeldherkenning

In een paar dagen tijd ontwikkelde elk team een prototype om een interne uitdaging met behulp van AI te lijf te gaan. Met team VIN-IT gingen collega’s Sebastiaan van den Brink en Han Kruiger aan de slag om een arbeidsintensief proces voor de import van auto’s te versoepelen. Voordat een auto in Nederland de weg op mag, moeten er verschillende documenten en foto’s gecontroleerd worden. Tot nu toe wordt dit handmatig gecheckt.

Door middel van beeldherkenning en een classificatiemodel hebben ze een geautomatiseerd proces ontwikkeld dat aangeleverde documentatie automatisch kan beoordelen. Hiervoor gebruikten ze o.a. het OpenAI GPT-4 Omni model. Een mooie AI-assistent dus voor de medewerker waardoor veel tijdrovende analyses tot het verleden behoren, de foutmarge naar beneden gaat en het werk voor de medewerker gemakkelijker en leuker wordt.

Han, Oscar en Sebastiaan met medaille bij het RDW AI Champion event

Classificeren facturen

Het team Gift Guardians van collega Oscar Koster hield zich bezig met het classificeren van facturen voor de WKR (werkkostenregeling). Want valt een bloemetje dat is besteld onder de WKR-regeling of niet? Normaal gesproken wordt deze beoordeling door een medewerker van de financiële administratie gedaan. Een proces wat ook erg tijdrovend is, maar nu met een Large Language Model kan worden versneld. Na het uploaden van de factuur kan direct worden getoond of het onder de WKR valt of niet.

Het team Gift Guardians met daarin ook New Nexus collega Oscar Koster

Microsoft

Microsoft zorgde voor een afgeschermde, interne omgeving waarin de teams naar hartelust met verschillende AI-toepassingen konden ontwikkelen en experimenteren. Al eerder waren de teams bij Microsoft op bedrijfsbezoek geweest. New Nexus is zelf ook Microsoft Solutions Partner op het gebied van Data & AI.

Nuchtere kijk nodig op AI?

In het snel veranderende landschap van Artificial Intelligence (AI) is het belangrijk om nuchter te blijven en te focussen op de concrete waarde van AI voor jouw organisatie. Wij vermijden hypes en buzzwords en beoordelen met onze diepgaande expertise of AI daadwerkelijk een antwoord is op jouw vraagstuk . Neem contact op met Niels Blaauw voor een vrijblijvende kennismaking.

Lees meer