Van afstudeerstagiaire tot design researcher

Lisa Kremer heeft ter afronding van haar opleiding Communication and Multimedia Design van december 2017 tot en met mei 2018 bij New Nexus Mobile stagegelopen. Lisa heeft onderzoek gedaan naar het verhogen van het engagement onder Generatie Y van de, door New Nexus Mobile ontwikkelde, app Spacetime Layers. Eind juni heeft Lisa haar scriptie met succes verdedigd en daarmee de titel Bachelor of Science behaald. Tijdens haar stageperiode is duidelijk geworden dat Lisa haar expertise een mooie aanvulling is op ons huidige design-team. Daarnaast is er binnen New Nexus altijd ruimte voor jong talent, daarom hebben wij Lisa per 1 juli 2018 een baan aangeboden als Design Researcher. De rol van Design Researcher is nieuw binnen onze organisatie. Lisa vertelt over haar afstudeeronderzoek en haar nieuwe functie binnen New Nexus Mobile.

“Om de scope van het onderzoek smal te houden, hebben we besloten om ons te focussen op de Generatie Y. Generatie Y is geboren tussen 1980 en 2000 en is momenteel de meest koopkrachtige generatie. Daartegenover staat dat Generatie Y niet de makkelijkste generatie is om engagement te creëren. Het downloaden van de app is één, maar het actief gebruiken van de app is wat anders. Een leuke uitdaging!

Generatie Y wil graag bijdragen aan een betere wereld, wil waardering voor de connectie tussen de on- en offlinewereld. Daarnaast heeft deze generatie de drang om zichzelf uit te dagen en wil graag beloond worden voor hun loyaliteit of moeite. Het is de eerste generatie die gevoelig is voor game-elementen en bereid is hier extra voor te betalen. Ook is uit verschillende onderzoeken gebleken dat ze sneller een product kopen c.q. gebruiken wanneer deze aandacht heeft voor mens, milieu en maatschappij (Corporate Social Responsibility). Dat laatste maakt deze generatie een zeer gunstige doelgroep voor Spacetime Layers.

Om te zorgen voor een hoog engagement is er gebruik gemaakt van drie verschillende principes:

  1. Gamification
  2. Augmented Reality
  3. Personalisatie

Uit een korte effectmeting is gebleken dat 9 van de 10 mensen zich betrokken voelen bij de app Spacetime Layer en de app niet alleen downloaden maar ook actief gaan gebruiken. Dat betekent dat deze aspecten bijdragen aan een hoog engagement.

Nu ik mijn opleiding heb afgerond, is het tijd voor een nieuwe uitdaging binnen New Nexus Mobile. Ik mag de rol van Design Researcher gaan vervullen binnen het design-team. Ik ga mij vanuit deze rol bezighouden met het onderzoeken van de wensen en behoeften van zowel de gebruikers als de klant, bijbehorende functies en usability om zo tot een goede productstrategie te komen. Hiermee hoop ik aannames weg te kunnen nemen bij klanten over gebruikers, waardoor er een product kan worden gemaakt dat daadwerkelijk aansluit bij de wensen en behoeften van de klant en de gebruikers. Het product kan hierdoor snel en vaak getest worden onder gebruikers om in een vroeg stadium frustraties weg te kunnen nemen, bij gebruikers, klanten, developers en designers. Op deze manier kunnen we een product maken die niet alleen mooi is en goed werkt, maar bovenal meerwaarde biedt voor de gebruikers en de klant. Wil je meer weten over meer afstudeerscriptie of mijn rol binnen New Nexus Mobile? Neem gerust contact op.”