Digitale omgeving – Sensor metingen

Om de kwaliteit van het water te controleren meten de Waterschappen regelmatig de hoeveelheid chemische stoffen. Er zijn bepaalde normen opgesteld waaraan het waterschap moet voldoen.

 

New Nexus heeft de sensordata van de metingen opgehaald en door middel van een (mobiel) dashboard inzichtelijk gemaakt. Het waterschap heeft dankzij dit dashboard real time inzicht in het debiet dat gezuiverd is en de details van de verschillende metingen. Op basis van KPI’s worden (potentiële) normoverschrijdingen gesignaleerd. Dankzij de toepassing op mobiele devices kunnen inspecteurs de data ook gebruiken tijdens hun werkzaamheden.

Cases