Ontwerp big data platform voor AIMZ

In de complexe wereld van softwareontwikkeling is succes niet vanzelfsprekend. Het vereist de juiste ervaring en coördinatie om een project te laten slagen. Dit kwam duidelijk naar voren in het uitdagende project dat we uitvoeren voor en met AIMZ: de ontwikkeling van een big data platform dat bijdraagt aan duurzamer energieverbruik in gebouwen. Solution architect Richard Gerrits speelde hierbij een belangrijke rol als ontwerper van de IT-oplossing en coördinator van de samenwerkende partijen.

Vertaling naar IT

‘De uitdaging voor AIMZ bestond uit het ontwikkelen van een platform dat gebouwen energiezuiniger en duurzamer maakt. Met beperkte ervaring in de wereld van softwareontwikkeling zochten de oprichters van AIMZ naar partners die hen konden ondersteunen en adviseren. Terwijl andere partijen zich bezighielden met AI en hardware, schakelde AIMZ New Nexus in voor de ontwikkeling van de software en het coördineren van de partijen. Wij fungeerden als de brug tussen het vraagstuk en het domein van de klant aan de ene kant en de mogelijkheden van moderne technologieën aan de andere kant. Mijn expertise als solution architect is daarbij onmisbaar. Ik vertaal de visie van AIMZ naar een effectieve IT-oplossing.’

Een IT-oplossing wordt pas gaandeweg tastbaar

Richard Gerrits en developer Fabian samen in gesprek achter een beeldscherm bij New Nexus

Onzichtbaar

‘Het ontwerpen en ontwikkelen van software is complex, vooral omdat de oplossing pas gaandeweg tastbaar wordt. Richard legt uit: ‘IT is onzichtbaar. Voor bedrijven met beperkte IT-ervaring is het moeilijk voor te stellen wat er gebeurt. Daarom is duidelijke communicatie essentieel, en dat is mede waar ik als solution architect voor zorg. Ik vertaal de wensen van AIMZ naar IT-toepassingen en breng bewustwording over het IT- of softwareontwikkelproces en de (on)mogelijkheden van de techniek. Goede communicatie is dus belangrijk, maar het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de klant is nog belangrijker. De klant moet erop kunnen vertrouwen dat wij de juiste dingen doen en dat die in zijn belang zijn.’

 

Coördinator

‘Richard had ook de rol van coördinator. ‘Bij AIMZ werkten we vanaf het begin met drie verschillende partijen, die allemaal uitblinken in hun vakgebied. Maar een risico bij een groot softwareproject zoals dit, is dat ontwikkelaars geïsoleerd werken zonder veel afstemming. Daarom was een goede samenwerking en open, veilige communicatie essentieel. Ik doe er alles aan om een project en de mensen die daaraan werken als één goed geoliede machine te laten functioneren, ongeacht de betrokken partijen of de aard van de werkzaamheden. Dus zorg ik ervoor dat de verantwoordelijke partijen regelmatig samenkomen om inhoudelijke afstemming te waarborgen. Maar ook het opbouwen van een team en onderling vertrouwen zijn van groot belang. Aan het einde van de dag werken we samen aan één project voor één klant. We zijn verantwoordelijk voor ons eigen stukje, maar ook voor het grotere geheel.’

De omvang en continue stroom van data maken dit project extra bijzonder

Big data platform

‘Een andere uitdaging was het daadwerkelijk bouwen van het big data platform. Richard en de collega’s in het projectteam binnen New Nexus gingen die uitdaging grondig aan. ‘Het project is interessant vanwege het duurzaamheidsaspect en de toegevoegde dimensie van AI, maar ook vanuit technisch oogpunt. De omvang en continue stroom van data waar het platform mee moet werken, maken dit project bijvoorbeeld extra bijzonder. Binnen klassieke BI-projecten worden vaak eenmalige analyses toegepast op grote hoeveelheden data. Bijvoorbeeld als een bedrijf eenmalig inzicht wil krijgen in de salarisverdeling of de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke medewerkers. Dan meet je op één moment in de tijd. Het big data platform dat wij hebben ontwikkeld, analyseert juist continu de gegevens en gebruikt AI om hiermee de klimaatbeheersing aan te sturen.’

 

Voortdurende groei en ontwikkeling

‘Om een idee te geven van de omvang van de data: een gebouw dat is aangesloten bij AIMZ heeft gemiddeld duizend sensoren die elk kwartier gegevens genereren. Op een dag genereert een gebouw dus 96000 meetwaarden. Dat zijn bijna drie miljoen waardes per maand per gebouw. Inmiddels hebben we dertig gebouwen aangesloten, en dat aantal blijft groeien. Het opslaan van deze enorme hoeveelheid data vormt een uitdaging op zich. Het platform evolueert voortdurend, en elke wijziging heeft invloed op de opgeslagen gegevens. Dit vereist een gestructureerd ontwikkelproces om ervoor te zorgen dat alle onderdelen van het platform goed blijven samenwerken.’

Portretfoto Richard Gerrits solution architect New Nexus op zijn werkplek

Energietransitie

‘De rol van Richard en New Nexus is nog niet uitgespeeld, want door de relevantie van AIMZ blijft ook het platform in ontwikkeling. ‘De energietransitie wordt steeds nijpender en AIMZ kan hieraan bijdragen. Het verminderen van het energieverbruik in gebouwen betekent dat we gezamenlijk minder energie hoeven op te wekken. Bovendien kan het een oplossing bieden voor netcongestie. AIMZ sluit steeds meer nieuwe gebouwen aan, wat betekent dat het platform blijft groeien. Het platform is dan ook gemaakt om goed te kunnen opschalen.’

Ook impact maken met digitale innovatie?

Lees meer over onze software oplossingen op maat, download ons Webinar over datagedreven werken of neem contact op met Niels Blaauw voor een vrijblijvende kennismaking.

Lees meer