Nieuw Power BI platform voor de RUG

Maar liefst 2000 medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen krijgen vanaf deze maand toegang tot de nieuwe dashboards en rapportages met betere stuur- en managementinformatie op het gebied van financiën, human resources, projecten en vastgoed.

Het zogenoemde VIP (Vernieuwd Informatie Platform) projectteam heeft daarvoor de oude software afgelopen maanden vervangen door het meer moderne, flexibele en gebruiksvriendelijke Power BI platform. Hierin is de uit het bronsysteem AFAS afkomstige data ontsloten, gemodelleerd en gevisualiseerd tot direct bruikbare stuur- en managementinformatie. De gebruikers van de dashboards en rapportages zijn bestuurders, management, budgethouders, controllers, HR adviseurs en projectleiders van de RUG. Elke gebruiker ziet de voor zijn of haar functie relevante informatie en kan hier verder op inzoomen.

Buster RuG platform BI

Demonstratie in de Buster

Om deze mijlpaal te vieren waren de kerngebruikers uitgenodigd voor een praatje, lunch en demonstratie van het platform in onze Buster foodtruck op het Academieplein. Hoofd Financiën van het Shared Service Center ‌Mark Pel en Vice-voorzitter van het College van Bestuur ‌Hans Biemans benadrukten nog eens het belang van juiste en betrouwbare informatie voor een goede en efficiënte samenwerking. Ze kregen van het team een toepasselijk shirt met de opdruk ‘I’ve got the Power BI’.

Buster RuG platform BI

Betrekken van de eindgebruikers

Via informatiesessies, demonstraties en een Proeftuin zijn de eindgebruikers al gedurende het project bij de ontwikkeling van het nieuwe platform en de rapportages betrokken. Ook de komende tijd worden er nog diverse trainingen gegeven. We zijn trots op onze collega’s ‌Bas ter Bekke, ‌Maarten Drouven en Basel Alamroush die met hun BI- en data-expertise een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan dit project. Bedankt ‌Floris Krabbe en Sandra Wedman voor jullie bezielende leiding en collega’s van het Centrum Informatie Technologie ‌Jetty Komrij, ‌Erwin Holtrop en Niek Muller voor de fijne samenwerking.

We wensen de RUG veel inzicht, wijsheid en nieuwsgierigheid in het gebruik van het nieuwe informatieplatform!

Ook datagedreven werken?

Heeft jouw organisatie de wens om meer datagedreven samen te werken? We helpen je graag met bijvoorbeeld een eerste opzet voor een Data Driven Roadmap of quickscan van je huidige informatieplatform.

P.S. Iets te vieren? Onze Buster foodtruck is te huur!

Lees meer