'Ons partnerschap is gebaseerd op vertrouwen'

Prestatiemanagement en waardegedreven zorg zijn twee belangrijke pijlers voor het Martini Ziekenhuis. Om hier beter invulling aan te kunnen geven, wilde het ziekenhuis het huidige prestatie- en managementsysteem doorontwikkelen naar een platform in de cloud. Samen zijn we gaan bouwen aan een toekomstbestendige en schaalbare oplossing, waarmee het ziekenhuis digitaal en datagedreven kan samenwerken aan een betere bedrijfsvoering en patiëntenzorg.

Dubbelrol

Aan het project werken 10 dataspecialisten, waarvan vijf vanuit New Nexus. Bas ter Bekke leidt het team. ‘Eigenlijk heb ik een dubbelrol. Aan de ene kant ben ik als deliverymanager vanuit New Nexus verantwoordelijk voor een succesvolle oplevering van dit project. Tegelijkertijd fungeer ik als scrum master voor het geheel. Ik werk anderhalve dag per week op locatie in het ziekenhuis en ben verantwoordelijk voor de projectsturing, de backlog en de voortgang.’

We dragen samen het risico en vieren samen de successen

Vertrouwen

‘Deze dubbele rol weerspiegelt ook ons partnerschap met het Martini Ziekenhuis, waarbij we beiden verantwoordelijk zijn voor de resultaten. Ons partnerschap is gebaseerd op onderling vertrouwen. We moeten erop kunnen vertrouwen dat ieder zich volledig inzet en samenwerkt om het project tot een succes te maken. We dragen samen het risico en vieren samen de successen.’

Jan Koning en Bas ter Bekke bespreken datagedreven samenwerken achter laptop aan tafel

Ketenrapportage

‘Op het nieuwe platform hebben we het volledige informatielandschap van het Martini Ziekenhuis in de cloud ontsloten. Alles komt uiteindelijk samen in de ketenrapportage. Daarvoor moest de data-huishouding in het Martini Ziekenhuis van de grond af opnieuw opgezet worden. Ook moesten er belangrijke gegevens worden verhuisd. Denk aan patiëntendossiers, financiële gegevens en medicijnvoorraden. We moesten daarbij zorgvuldig rekening houden met eisen op het gebied van privacy en beveiliging en hebben maatregelen genomen om de data-architectuur in de cloud waterdicht te maken.’

De overgang naar datagedreven werken beïnvloedt de hele organisatie

De go-live

Het eerste jaar van het project was voornamelijk gericht op het opzetten van de infrastructuur. Bas legt uit: ‘Soms was dat best frustrerend voor het team, omdat er weinig zichtbare vooruitgang was. We wilden zo snel mogelijk resultaten boeken, het datawarehouse bouwen en rapportages ontwikkelen, maar moesten eerst de basis leggen. Pas na dat eerste jaar begon het project echt vruchten af te werpen. We hebben onlangs de go-live gehad en nu wordt het project nóg interessanter. Het harde werk begint zich uit te betalen en het Martini Ziekenhuis kan nu echt de voordelen van het nieuwe platform ontdekken.’

Bas ter Bekke en Jan Koning bekijken ketenrappportage Martini Ziekenhuis op laptop

Meer dan techniek

‘De komende periode blijven we bouwen aan het platform en nieuwe systemen ontsluiten. Bovendien is het nu zaak om de medewerkers binnen het ziekenhuis op te leiden en ervaring op te doen met de nieuwe architectuur. Dat vergt tijd. De overgang naar datagedreven werken is een transitie die de hele organisatie beïnvloedt, van medewerkers en ICT’ers tot het management. Dit is meer dan alleen de techniek, maar gaat ook over nieuwe functionaliteiten waarbij wij ook ondersteuning bieden. Het maakt deel uit van onze dienstverlening: we kijken naar het grotere plaatje.’

Ook de stap zetten naar een dataplatform in de cloud?

We brengen graag de impact van een nieuw dataplatform voor je in kaart. Met een Data Driven Roadmap bijvoorbeeld.

Neem nu contact op met Marijn Boelens om de mogelijkheden te bespreken.

Lees meer