Wat wij doen

Onze interimmanagers en adviseurs hebben ruime ervaring met het begeleiden van organisatie- en verandervraagstukken. Onze dienstverlening bevindt zich op het hele spectrum tussen technologie en mensen. Processen lopen hier als een rode draad doorheen.

Processen

Wij houden ons onder andere bezig met het verbeteren van de efficiency en effectiviteit van bedrijfsprocessen. Dit kan door het structureren van de veelheid aan vragen, issues en initiatieven (project- en portfoliomanagement). Hierdoor brengen wij de basis op orde. Verder worden wij vaak gevraagd om visievorming/ strategiebepaling te begeleiden, werksessies/ inspiratiesessies te faciliteren en om organisaties samen te voegen/ op te heffen/ te herindelen.

Technologie

Wij vertalen organisatiedoelstellingen naar systemen (en processen).Dit doen wij onder andere door het begeleiden van visiesessies t.b.v. het innoveren van het ICT-landschap of door te adviseren over data governance/ big datamanagement. Ook worden wij vaak gevraagd om bruggen te slaan tussen business en IT (o.a. door Productownerschap) of om te ondersteunen in de ontwikkeling naar Agile Leadership.

Mensen

Vaak worden wij gevraagd om een duurzame transformatie met behulp van onze bewezen verandermanagement & adoptie-aanpak te realiseren. Hierin leveren wij veelal interimmanagers (die verandering tot stand te brengen en teams (weer) goed laten functioneren). Ook houden wij ons bezig met het coachen van management en teams.

Hoe wij werken

Onderstaande technieken gebruiken onze adviseurs om resultaten te bereiken in hun opdracht. Zou je zelf ook deze technieken willen leren toepassen? Kijk dan bij ons opleidingsaanbod!

Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry laat zich vertalen naar Waarderend Onderzoek. Het is een verandervisie en –strategie met als uitgangspunt dat een systeem zich positief ontwikkelt, zodra mensen gezamenlijk gaan onderzoeken wat er werkt, en wat ze graag willen voor de toekomst.

Art of Hosting

Art of Hosting gaat over het zelforganiserend vermogen en het benutten van de collectieve intelligentie van een groep. Door middel van gesprekstechnieken wordt er naar oplossingen gezocht voor complexe vraagstukken, zonder een formele organisatiestructuur

Design Thinking

Design Thinking is een methode die geschikt is voor het oplossen van complexe uitdagingen. Door de mens centraal te stellen worden problemen vanuit menselijke behoeften gedefinieerd. Deze methode begint bij empathie voor de doelgroep en eindigt met een werkend prototype.

Design Sprints

Doormiddel van een Design Sprint kom je tot creatieve oplossingen voor complexe uitdagingen. In een tijdsbestek van niet meer dan vijf dagen design je een oplossing, maak je een werkend prototype en valideer je jouw oplossing bij de doelgroep van de uitdaging.

Visual Changemaking

Visual Changemaking is een bewezen methode om meer overzicht, plezier en verbinding te creëren. Met VCM activeer je je natuurlijk aangeboren vermogen om creatief en origineel te zijn en kun je gemakkelijker complexe zaken communiceren.