Maatregelen New Nexus vanwege coronavirus

Inmiddels zijn alle organisaties vanwege het coronavirus druk bezig met maatregelen om hun medewerkers en bedrijfsvoering gezond te houden. Daarbij vraagt ieders thuissituatie tegelijkertijd om aandacht. Dat zal voor jullie als bedrijf of voor jou persoonlijk niet anders zijn. Wij wensen je daarbij in deze onzekere tijd veel sterkte toe.

 

Kop d’r veur!

 

Als klant van New Nexus werk je samen met een of meerdere van onze collega’s. Ook wij hebben onze medewerkers volgens de landelijke richtlijnen geadviseerd om, in afstemming met de opdrachtgever, waar mogelijk thuis te werken. Onderlinge communicatie verloopt zoveel mogelijk telefonisch of digitaal via Whatsapp, Slack, Teams en e-mail. Is het toch noodzakelijk om naar kantoor te komen, dan gebeurt dat in shifts en houden we gepaste afstand tot elkaar. Externe afspraken, evenementen en trainingen die de komende weken plaats zouden vinden, worden geannuleerd of verlopen via digitale communicatie. Verder hebben we natuurlijk met elkaar afgesproken ten alle tijden de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM op te volgen.

 

Veel van onze medewerkers hebben kinderen thuis, sommigen hebben een partner die in een vitale functie werkzaam is. Wij bieden onze collega’s daarom de nodige voorzieningen aan en hebben hen gevraagd flexibel om te gaan met de manier en het moment waarop zij hun werk doen. Collega’s die meer tijd om handen hebben kunnen collega’s die minder tijd hebben ondersteunen. Samen doen we er alles aan om de afgesproken werkzaamheden gewoon uit te voeren.

 

New Nexus is ook in financieel opzicht een gezond bedrijf. Wij zijn dan ook goed uitgerust om de economische gevolgen van al deze maatregelen te doorstaan. Je kunt erop vertrouwen dat wij de gemaakte afspraken ook op langere termijn kunnen nakomen.

 

We blijven graag in gesprek over de invulling van onze werkzaamheden, zodat we je kunnen helpen met datgene wat voor jou het meest belangrijk is. Hiervoor nemen we wanneer nodig persoonlijk contact op. Mocht je intussen vragen of zorgen hebben over de samenwerking, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan ervoor open om je ook in een andere rol dan we op dit moment al hebben, te ondersteunen. Samen zetten we de schouders eronder.