Leiderschaps-
kramp: Een pleidooi voor vertrouwen en vernieuwing

In het onlangs verschenen boek Leiderschapskramp legt interim-verandermanager Harry de Ruiter een open zenuw van ondernemingen bloot: hij laat zien hoe ongezonde arbeidsverhoudingen een rem vormen op de kansen van bedrijven en reikt een groeimodel aan voor sociale vernieuwing met vertrouwen als stuwende kracht in de samenwerking. Ook Richard Tapper, één van de oprichters van New Nexus, werd geïnterviewd ten behoeve van dit boek.

7.5 Sociale innovatie
in de praktijk

New Nexus is een ICT-bedrijf dat in 2007 is ontstaan. De organisatie bestaat nu uit 120 mensen. De oprichters kiezen er bewust voor om succesvolle bedrijfsactiviteiten in nieuwe cellen te organiseren (hierin volgt het bedrijf de filosofie van Eckart Wintzens, zoals hij destijds het bedrijf BSO leidde). Binnen deze relatief kleine cellen komen ondernemerschap, samenwerken en innovatie het best tot hun recht. Nieuwe cellen worden vanuit het moederbedrijf gefaciliteerd en begeleid, zodat zij zich op het ontwikkelen van hun business kunnen richten. Zo ontstaat een winkelstraat van verschillende cellen, die profiteren van een gelijke sfeer en uitstraling. Cross-selling en cel overstijgende expertisegroepen zijn vanzelfsprekend binnen de winkelstraat.

Nieuwe medewerkers zijn binnengekomen terwijl er nooit vacatures zijn geweest – nieuwe medewerkers zijn op voordracht met New Nexus in contact gekomen. In het selectieproces speelt het al dan iet aanwezig zijn van een persoonlijke match een bepalende rol.

De oprichters hebben de overtuiging dat vanuit sociaal ondernemerschap winst en vitaliteit ontstaan. De organisatie investeert in sociale activiteiten voor medewerkers en hun familie. Een deel van de omzet kunnen medewerkers besteden aan maatschappelijke doelen en aan hun persoonlijke ontwikkeling. Eigen verantwoordelijkheid is de basis. Het bedrijf werkt met een minimum aan regels en controles vanuit de gedachte dat juist regels ongewenst gedrag in de hand werken.

In mijn gesprek met mede-eigenaar Richard Tapper komt het belang van waarden voortdurend naar voren als het gaat om de organisatiebesturing. Zelfs als het gaat om een dagelijks ritueel als boodschappen halen bij de plaatselijke supermarkt, is hij tegen het ophangen van een boodschappenschema op het prikbord: je spreekt elkaar maar aan!