data werken

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN DE PRAKTIJK

In het snel veranderende landschap van Artificial Intelligence (AI) met voortdurende innovaties, is het belangrijk om nuchter te blijven en te focussen op de concrete waarde van AI voor jouw organisatie. We vermijden hypes en buzzwords en beoordelen met onze diepgaande expertise of AI jouw organisatie daadwerkelijk verder kan brengen.

Want AI is niet altijd de oplossing. Misschien kan er met verandermanagement wel meer uit de huidige oplossingen worden gehaald of heeft jouw organisatie meer baat bij een vernieuwde data-architectuur. Wij helpen je te onderzoeken of en wat AI voor je organisatie kan betekenen én een passende oplossing te realiseren.

ruben

Toepassing van AI

AI concreet en waardevol inzetten is binnen veel organisaties nog een lastige opgave. Chatbots zoals ChatGPT of Google Gemini staan klaar voor eerstelijns klantcontact, terwijl geavanceerde modellen jouw in- en verkoopcijfers kunnen voorspellen. Niet langer bedien je systemen met knoppen, maar met natuurlijke taal. Oplossingen die niet alleen gemak bieden, maar ook aanzienlijke kostenbesparingen kunnen realiseren.

Daarbij zijn privacy en ethiek belangrijke vraagstukken, net als het opleiden van mensen om met een kritische blik te kijken naar wat er door AI wordt gegenereerd. Met welke toepassing haal je dus op een zorgvuldige manier de meeste waarde uit de mogelijkheden van AI voor jouw organisatie?

Ons aanbod

Met onze brede expertise op het gebied van software, data en verandermanagement helpen we je om de juiste AI-toepassing te kiezen én te realiseren. Als hulpmiddel en niet als doel op zich.

App developers Wouter en Mark aan het werk bij New Nexus Software Solutions

Software Solutions & AI

 • Ontwikkeling en gebruik van chatbots

 • Integratie van OpenAI's ChatGPT of Google Gemini in uw services en data

 • Objectherkenning in afbeeldingen

 • Ontwikkeling van voorspellende systemen op basis van historische data

Bas ter Bekke en Jan Koning bekijken ketenrappportage Martini Ziekenhuis op laptop

Data Solutions & AI

 • Scenario's voorspellen uit data

 • Datagedreven werken en AI

Alwin en Jan bij een laptop op tafel in gesprek op het dakterras met uitzicht op bomen en weiland

Management & AI

 • Visie en koers bepalen

 • Processen in kaart brengen en optimaliseren

 • Adoptie van AI-toepassingen in de organisatie

Waar kunnen we jou mee helpen?
Leg je vraag aan ons voor, we denken graag met je mee.

Klantcases

Zo pakken we het aan

Miachel en Suus in gesprek in het bedrijfsrestaurant bij een laptop

Use cases indentificeren

Door samen te analyseren welke uitdagingen en behoeften er binnen je organisatie liggen, identificeren we specifieke use cases. Vervolgens bekijken we welke rol automatisering en AI hierin kunnen spelen. Bijvoorbeeld bij processen die nu veel tijd kosten of waardevolle data die voorspellende inzichten kan opleveren.

Lijkt AI een passende oplossing te kunnen bieden? Dan helpen we dit met behulp van workshops en meetings concreter te maken door belanghebbenden binnen de organisatie te betrekken. Daarbij kijken we welke ethische en privacyaspecten een rol spelen. Zo zorgen we samen voor het bepalen van duidelijke doelen en meetbare succesfactoren, die met de AI-oplossing kunnen worden bereikt. Blijkt AI niet de juiste route, dan zeggen we het ook.

De juiste AI-toepassing

Hebben we vastgesteld dat een AI-oplossing wenselijk en haalbaar is, dan kunnen we ondersteunen met:

  • Selecteren en implementeren van reeds bestaande AI-oplossingen
  • Trainen en ontwikkelen van verschillende AI-modellen
  • Opzetten van de benodigde complexe data- en IT-infrastructuur om het model te ondersteunen

Maar bovenal kijken we wat echt van waarde is voor je organisatie!

Rutger schrijft op flip-over
groep mensen zittend en staand achter laptops in opleidinsgruimte

Adoptie

Onze ervaring leert dat alleen goede techniek niet de meeste waarde oplevert binnen je organisatie. Met onze uitgebreide toolbox op het gebied van verandermanagement zorgen we ervoor dat AI ook daadwerkelijk landt.

Kennispartners

Microsoft Solutions Partner Data en AI

Als Microsoft Solutions Partner op het gebied van Data en AI beschikt New Nexus over een bewezen track record met en actuele kennis van de Azure materie. Lees verder Microsoft Solutions Partner Data en AI

Winnende deelname AI-Champions RDW

Op het AI Champions-event van de RDW zijn de teams met daarin onze collega’s beloond met zowel de eerste als de tweede prijs. Lees verder Winnende deelname AI-Champions RDW

Alex van Ginneken: Laat alles vallen en ga aan de slag met AI

Voor deze PizzAIsessie hadden we Alex van Ginneken uitgenodigd om collega’s en genodigden te inspireren met de mogelijkheden van AI voor hun dagelijks werk. Ben jij er de volgende keer ook bij? Lees verder Alex van Ginneken: Laat alles vallen en ga aan de slag met AI

Onze AI experts

Wij staan voor een open, eerlijke, pragmatische samenwerking met aandacht voor jouw organisatie en jouw mensen.

Zet de volgende stap

Zie jij kansen voor digitale innovatie in jouw organisatie? En zoek je een partner die ervaren is, kwaliteit levert en rechtdoorzee is? Leg je vraag gerust aan ons voor of maak een afspraak om kennis te maken.

of neem contact op met Niels Blaauw

Zet de volgende stap

Zie jij kansen voor digitale innovatie in jouw organisatie? En zoek je een partner die ervaren is, kwaliteit levert en rechtdoorzee is? Leg je vraag gerust aan ons voor of maak een afspraak om kennis te maken.

of neem contact op met
Niels Blaauw

Zet de volgende stap

Zie jij kansen voor digitale innovatie in jouw organisatie? En zoek je een partner die ervaren is, kwaliteit levert en rechtdoorzee is? Leg je vraag gerust aan ons voor of maak een afspraak om kennis te maken.

of neem contact op met
Niels Blaauw