Doorbraak herbestemming Olterterp

Een doorbraak in de jarenlange discussie over de herbestemming van het markante melkfabriekterrein Olterterp in Beetsterzwaag. Dat wilden Friso Bouwgroep en de Gemeente Opsterland samen bereiken.

Daarom faciliteerden we een brainstorm op basis van Design Thinking. Het doel: met alle belanghebbenden de kaders en wensen voor de herbestemming vaststellen. Deze brainstorm leverde wederzijds begrip en een compleet beeld op, zodat Friso Bouwgroep eindelijk concrete vervolgstappen kon zetten.

Het samen anders doen

Kunnen we hier nog een subtekst plaatsen?

Quote klant. Een team wordt gemaakt door de mensen die erin zitten. En dat vormt ook echt de kracht voor elke organisatie. Alle individuen met elkaar verbinden en inzichten geven in ieders talenten – daar krijg ik energie van.

Een team wordt gemaakt door de mensen die erin zitten. En dat vormt ook echt de kracht voor elke organisatie. Alle individuen met elkaar verbinden en inzichten geven in ieders talenten – daar krijg ik energie van.

Doorbreken van de impasse

Friso Bouwgroep en de Gemeente Opsterland trekken al jaren samen op in de herbestemming van het terrein van de voormalige melkfabriek Olterterp in Beetsterzwaag. Hoewel er veel gediscussieerd wordt, worden er maar geen knopen doorgehakt.

Om deze impasse te doorbreken, besluiten zij om New Nexus in te schakelen voor een design thinking brainstormsessie. Het doel is om samen met maatschappelijke partners en deelnemers vanuit de overheid te bepalen waaraan de herbestemming moet voldoen.

every superhero needs a sidekick

Samen de juiste gesprekspartners kiezen

In de voorbereiding beslissen we dat we met meerdere partners om tafel moeten. Dus niet alleen de provincie, maar ook andere maatschappelijke partners. Denk hierbij aan de landschapsadviseurs van Hûs en hiem, natuurbescherming It Fryske Gea en een lokale makelaardij. Zo zorgen we dat het herbestemmingsplan dat uiteindelijk wordt uitgewerkt, wordt ondersteund door een brede groep partijen.

Het resultaat van design thinking

Met design thinking verplaats je je in de klanten en/of betrokkenen. Je haalt alle belangen op en brengt de mogelijke obstakels in kaart. Dat doe je niet pas tijdens de uitvoering van een plan, maar al in de ideeënfase. Zo kwam het dat Friso Bouwgroep en de Gemeente Opsterlandal al in een vroeg stadium met alle gesprekspartners om tafel zaten. De uitkomsten van het gesprek leidden tot een nieuw voorstel voor de herbestemming,, geholpen door de ideeën van gesprekspartners.

every superhero needs a sidekick

Betrokken specialist(en)

Wil jij ook een doorbraak bereiken?

Neem contact met ons op om te bespreken welke aanpak het beste bij jouw vraagstuk past.