Afgeschreven apparatuur naar Resaikelfabriek

We hebben een mooie bestemming gevonden voor onze afgeschreven computers, laptops en printers. Deze brengen we tegenwoordig, na het wissen van eventuele gegevens, naar de Resaikelfabriek van Cosis aan het Hoendiep in Groningen.

Recycling

Bij de Resaikelfabriek werken cliënten van Cosis, mensen met een verstandelijke of psychische beperking, aan het demonteren van oude elektronica en apparaten als onderdeel van hun dagbesteding. De onderdelen worden gesorteerd en kunststoffen worden verwerkt en kunnen als grondstof dienen voor een nieuw product.

Win win: zo krijgt onze afgeschreven apparatuur een duurzame en zinvolle bestemming en worden de afvalstromen verantwoord verwerkt.

Resaikelfabriek Cosis