Delen van kennis

Kennis, ervaring en wijsheid hebben we nodig om ons vak goed uit te voeren. De door ons opgedane kennis en ervaring delen we graag met onze omgeving. Op deze manier kunnen we iets voor de samenleving betekenen. Kennis delen doen we zowel extern als intern.

Externe kennisdeling

Naast financiële ondersteuning, ondersteunen we ook veel initiatieven door middel van onze kennis, middelen en menskracht. Zo doen we bijvoorbeeld regelmatig mee aan Girlsday, hebben we colleges georganiseerd voor vluchtelingen en hebben we kinderen van de Oosterhoogebrugschool leren programmeren. Daarnaast zijn we lid van Samenwerking Noord, de IT Netwerkorganisatie van Noord-Nederland, waarbij kennisdeling voorop staat en zijn we partner van ITurnIT, een initiatief om kinderen en jongeren al vroeg kennis te laten maken met IT.

We participeren ook in verschillende maatschappelijke initiatieven. Denk hierbij aan Cycling Lab (om mensen aan het fietsen te krijgen), De Publieksacademie (om mensen van de bank te krijgen), EnTranCe (om een woonwijk in Assen energiezuiniger te maken) en Shine (Europees project om obesitas bij kinderen te voorkomen).

Niemand weet alles,
samen weten we meer.

Interne kennisdeling

Naast externe kennisdeling vinden we natuurlijk ook de ontwikkeling van onze eigen specialisten erg belangrijk. Elk jaar wordt er een vrij te besteden opleidingsbudget beschikbaar gesteld. Regelmatig gaan collega’s naar interessante congressen. Veel belangrijke congressen binnen ons vakgebied vinden plaats in Amerika, maar dit weerhoudt ons niet om deze congressen bij te wonen. Daarnaast organiseren we regelmatig de zogenaamde pizzasessies. Tijdens deze pizzasessies worden sprekers uitgenodigd die hun visie geven op actuele ontwikkelingen.

Ook de expertisegroepen zijn een mooi voorbeeld van interne kennisdeling. Eén of meerdere medewerkers die enthousiast zijn over een bepaald onderwerp, gaan aan de slag om kennis over dit onderwerp op te doen en ervaringen te delen. De bevindingen van de expertisegroep kunnen voor externe partijen interessant zijn, maar ook voor collega’s die niet rechtstreeks participeren in deze groep.

Lees meer over wie wij zijn