Focusgroep Goede doelen

Iets doen voor een ander vinden wij onze kernverantwoordelijkheid. Daarom ondersteunen wij elk kwartaal meerdere goede doelen. Voorbeelden hiervan zijn Zorgboerderij de Mikkelhorst, Stichting Matchis stamceltransplantatie en Thuis-Huis de Baander. Naast financiële ondersteuning, ondersteunen we organisaties ook regelmatig door het delen van onze kennis.

We vinden het ook belangrijk dat de collega’s zelf een steentje bij dragen. Dit stimuleren we bijvoorbeeld door het organiseren van de New Nexus vrijwilligersdag. Dit jaar heeft een groep collega’s zich ingezet voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid en sociaal isolement.

Wij dragen graag
ons steentje bij

Daarnaast zetten diverse medewerkers zich vanuit persoonlijke titel in voor goede doelen en initiatieven. Dit vinden we erg belangrijk en wordt door ons gestimuleerd. Jan Schut, mede-oprichter van New Nexus, geeft het goede voorbeeld. Hij is bestuurslid van de Haren-Tynaarlose Uitdaging. De Haren-Tynaarlose Uitdaging zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven. We bemiddelen in vraag en aanbod van materialen, middelen en menskracht.

Een impressie

Ontdek ook onze andere focusgroepen